ОФІЦІЙНІ УМОВИ ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ Економ і Я


ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ


Програма – комплекс цивільно-правових взаємовідносин між ТОВ «ТК «Економ Плюс» (Організатором) та Учасником, в результаті яких, останній отримує винагороду у вигляді накопичених бонусів, які може використати як знижку за товари у встановлених законодавством межах в будь-якому магазині мережі «Економ».


Учасник програми / Учасник – фізична дієздатна особа, тримач активної Бонусної картки, який досяг 18-ти річного віку, є споживачем в розумінні Закону України «Про захист прав споживачів» та суб’єктом персональних даних в розумінні Закону України «Про захист персональних даних», надав свою згоду на участь у Програмі шляхом заповнення відповідної Анкети у паперовому вигляді, або шляхом заповнення у публічному чаті додатку Viber «Econom bot», що підтверджує згоду та участь у Програмі на визначених Умовах.


Бонус – умовна одиниця, що зараховується на Бонусний рахунок Учасника та списується з Бонусного рахунку Учасника у відповідності з визначеними умовами накопичення та розрахунку Бонусами.


Бонуси не мають готівкового (грошового) вираження та не можуть бути отримані в грошовому еквіваленті. Бонуси не є електронними грошима і не виконують функцію електронних грошей. Бонуси не є товаром і не продаються за оплату Учасниками Програми, а тому нарахування бонусів на Рахунок Учасника не може бути передумовою їх придбання (оплати) Учасником Програми. За встановленими умовами Програми 1 (один) бонус в оплаті товарів прирівнюється до зменшення вартості товару на 0,01 грн. (одну копійку).


Рахунок Учасника / Рахунок – сукупність облікових та інформаційних даних в системі Організатора, на якому відображається інформація по сумам покупок Учасника, накопичення та списання Бонусів за чеками.


Зменшення вартості товару – встановлений відсоток Бонусів від остаточної суми чеку за вирахуванням всіх чинних знижок, що отримує Учасник за придбання товарів в магазинах мережі «Економ», в тому числі і оплати бонусами.


Визначений програмою загальний стандартний розмір зменшення вартості товару дорівнює 1%.


Супер Бонус – додатковий Бонус, що надається Учаснику при виконанні певних умов.


Бонусна картка / Картка лояльності Економ і Я – пластиковий носій з відповідним ідентифікатором у вигляді закритого штрих-коду, який має прив’язку до Рахунку Учасника та дозволяє використовувати Картку при розрахунку за здійснені покупки.


Анкета Учасника / Анкета – паперова реєстраційна форма, що надається Учаснику у комплекті разом із Карткою, містить встановлену форму для заповнення Учасником персональних даних, або електронна реєстраційна форма яка розміщена у публічному чаті Econom bot. Заповнення Анкети є заявою особи, що одночасно підтверджує її згоду стати Учасником Програми та ознайомлення і погодження з усіма умовами Програми, згоду на зберігання, обробку та використання Організатором наданих Учасником персональних даних, що містяться в заповненій Анкеті на визначених Умовах.


Персональні дані Учасника - відомості чи сукупність відомостей про Учасника, який ідентифікований або може бути конкретно ідентифікований.


Econom bot – публічний чат додатку Viber, що за умов авторизації Учасника надає останньому доступ до персональних даних, даних Бонусної Карти, дає можливість взаємодіяти з Організатором. Верифікація – це підтвердження номеру мобільного телефону клієнта шляхом здійснення через систему.


ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

1. Придбання Картки.
1.1. Наявність у клієнта активної Картки забезпечує участь у Програмі лояльності Економ і Я.
1.2. Придбання Картки можливе безпосередньо на касі у будь-якому магазині мережі «Економ» (ТОВ «ТК «Економ плюс») за вартістю 1,00 грн.
1.3. Картку в електронному форматі покупець може отримати безкоштовно та без додаткових умов щодо її придбання, у додатку Viber шляхом сканування QR коду або автоматичного переходу за посиланням чи запрошенням до публічного чату Econom bot.
1.4. В разі втрати Картки пластикового формату, Учасник має право отримати нову Картку за вартістю, встановленою Організатором. (Детальніша інформація в розділі 7) або поновити її в електронному вигляді в додатку VIBER Econom bot.
2. Використання Картки.
2.1. Картка Економ і Я діє в усіх магазинах мережі «Економ» та не має обмежень по строку використання.
2.2. При здійсненні покупок в магазині «Економ», Учасник повинен пред’явити касиру Картку Економ і Я, пластикового або електронного формату.
2.3. В одному чеку може бути просканована лише одна Картка.
2.4. Всі Картки є власністю Організатора Програми та надаються Учасникам у використання на період дії Програми.
2.5. Для отримання бонусів на Картку Учасник має право використовувати на касі Картку або її штрих код чи QR код в електронному носії (смартфони, планшети тощо), але не має права використовувати паперові копії Карток, якщо інше не заявлено на офіційному сайті Організатора (www.econom.plus).

3. Умови отримання та використання бонусів.
3.1. При здійсненні покупок з Карткою, на Рахунок Учасника зараховується Бонус від суми чеку (за вирахуванням всіх чинних знижок та оплати бонусами) за кожну здійснену покупку за встановленим Організатором розміру Зменшення вартості товару.
3.2. Накопичені Бонуси Учасник може використати для часткового або повного розрахунку за товари. При розрахунку бонусами, касир списує з Рахунку Учасника вказану ним суму бонусів, що не перевищує поточний залишок на Картці.
3.3. Учасник має можливість отримати додаткові Бонуси як привітання на День народження, за умови заповнення Учасником Анкети із достовірними персональними даними (а саме датою народження). Нарахування таких Бонусів відбувається за 5 (п’ять) календарних днів до дати народження та 5 (п’ять) календарних днів після дати народження, включаючи день народження.
3.4. Учасник має можливість отримати Супер Бонус до 30% при виконанні певних умов встановлених Організатором. Зараховані Бонуси можливо використати на придбання будь-яких товарів в магазинах «Економ» на загальних умовах.
3.5. Учасник може отримувати персональні пропозиції щодо додаткових бонусів, спеціальних знижок, що діють лише при покупці з вказаною Карткою.
3.6. Бонуси нараховуються та списуються в режимі «он-лайн» у відповідності до умов нарахування в момент формування чеку. Якщо з технічних причин (відсутність зв’язку із сервером тощо) бонуси не можуть бути зараховані в режимі «он-лайн», то вони нараховуються автоматично в режимі «оф-лайн», після відновлення роботи каси.
3.7. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів», на товари, які відносяться до тютюнових виробів не нараховуються бонуси; також Учасник не має можливості отримати знижку при придбанні вищезазначеної продукції. Програма не передбачає знижок на товари, на які державою встановлені мінімальні роздрібні ціни. Максимальна знижка на такі товари може бути такою, що не перевищує мінімальну роздрібну ціну товару за державними вимогами.
3.8. При розрахунку за кожну покупку, Учасник може використати суму бонусів при оплаті товару, що не перебільшує залишок на Картці. При цьому, вартість товару у чеку не може бути меншою, ніж: • для вагового товару – 0,50 грн за кожні 100 г товару; • для штучного товару – 0,50 грн за 1 шт. товару.
3.9. При поверненні товару, за який були нараховані бонуси, сума нарахованих бонусів знімається з Рахунку. Бонуси, якими було сплачено за повернений товар – перераховуються на Картку Учасника.
3.10. Бонуси нараховуються лише на активну Картку Учасника.
3.11. Розрахунок Бонусами можливий за умови, якщо при реєстрації Картки, Учасником зазначено номер мобільного телефону. У разі його відсутності за Карткою, Учасник може здійснити Верифікацію номеру мобільного телефону одним із способів: - Зателефонувати до Гарячої лінії покупців Економ +38 067 888 40 05, назвати номер Бонусної картки та номер мобільного телефону який він бажає Верифікувати. - Самостійно відредагувати дані номеру мобільного телефону та пройти його Верифікацію у публічному чаті Econom bot.

4. Інформація про стан Рахунку Учасника.
4.1. Інформація про стан Рахунку відображає поточний баланс Бонусів по Рахунку.
4.2. Зазначену інформацію Учасник може отримати наступним чином: - на фіскальному чеку (відображається поточний баланс Рахунку із врахуванням інформації по здійсненій покупці); - у додатку VIBER за умови реєстрації Картки у публічному чаті Econom bot.
4.3. Всі скарги щодо коректності нарахування / списання бонусів, відображення інформації на чеку тощо – розглядаються лише при наявності відповідних документів: заяви Учасника та копій відповідних чеків. Заяву Учасник може заповнити у будь-якому магазині мережі «Економ» звернувшись до співробітника магазину на касі, або у додатку Viber за умови реєстрації картки в Econom bot за допомогою функції Зворотного зв’язку.
4.4. Заяви розглядаються тільки щодо покупок за останні 30 (тридцять) календарних днів до дати такого звернення Учасника.

5. Термін дії Бонусів.
5.1. Картка лояльності не має обмежень по строку використання самої Картки (діє до моменту припинення програми лояльності Економ і Я).
5.2. Накопичені Бонуси діють протягом одного календарного року – з 1 січня до 31 грудня поточного року, якщо інше не передбачено умовами спеціальної акції.
5.3. Залишок Бонусів за Карткою фіксується станом на 01 січня наступного року. Всі не витрачені протягом січня наступного року Бонуси, що були накопичені протягом попереднього періоду - автоматично списуються з Рахунку 01 лютого (ця умова розпочинає свою дію з 01.02.2023 р.).
5.4. Бонуси, що були накопичені протягом січня нового періоду, діють до 01-го лютого наступного року.

6. Реєстрація в Програмі.
6.1. Реєстрація в Програмі відбувається шляхом:
- заповнення Учасником Анкети (паперової реєстраційної форми) з персональними даними та надання її Організатору; - реєстрації в додатку VIBER у публічному чаті Econom bot.
6.2. Надання достовірних персональних даних Учасника Організатору є обов’язковою умовою повноправної участі у Програмі.
6.3. Для кожного Учасника Картка та Рахунок є унікальними та не дублюється. Реєструючись в Програмі шляхом заповнення та підписання Анкети та/або внесення персональних даних до публічного чату Econom bot додатку VIBER, надання верифікованого номеру мобільного телефону, надаючи ці дані будь-яким іншим способом, Учасник надає свою однозначну згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, обробку, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення персональних даних Учасника Програми тощо в рамках Програми та діючого законодавства України.
6.4. Обробка персональних даних, за умови їх внесення в Анкету, проводиться протягом 7 (семи) робочих днів після отримання Картки покупцем та надання заповненої Анкети для обробки.
6.5. Анкета не містить ідентифікаційних даних фізичної особи.
6.6. Заповнена та підписана Анкета, заповнені дані у публічному чаті Econom bot додатку VIBER, засвідчує згоду Учасника з усіма умовами та правилами. Програми, обізнаність про те, що надані ним персональні дані вносяться до інформаційної системи з правами, які згідно ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» та положень чинного законодавства надані Учаснику як суб’єктові персональних даних.
6.7. Якщо Учасник надає Анкету без особистого підпису – дані, внесені до Анкети, не оброблюються, а сама Анкета знищується, як недійсна.
6.8. Дані Учасника, що вказані в Анкеті, є конфіденційними. Доступ до даних мають відповідальні особи Організатора і сам Учасник (зареєструвавшись в публічному Econom bot додатку VIBER).
6.9. Анкета в паперовому вигляді зберігається та надані Учасником дані залишаються діючими в системі Організатора до моменту припинення дії самої Програми.
6.10. Клієнт має можливість зареєструвати бонусну Картку Економ і Я в додатку VIBER в групі Econom bot
Крок 1: Перейти за посиланням viber://pa?chatURI=economtest2&context=CDB72AE7C7F95D7F або відсканувати QR код.
Крок 2: Вказати номер мобільного телефону на якому зареєстрований VIBER.
Крок 3: Вказати номер існуючої картки або отримати нову.
Крок 4: Вказати персональні дані (прізвище та ім’я, дату народження, мобільний номер телефону).

7. Відновлення Картки.
7.1. Відновлення Картки відбувається у випадках, коли Картка була втрачена або пошкоджена.
7.2. Під відновленням Картки мається на увазі отримання Учасником нової Картки.
7.3. Нова пластикова Картка видається споживачу за вартістю, встановленою в магазинах мережі Економ на момент звернення Учасника.
7.4. У разі реєстрації Картки в публічному чаті Econom bot додатку VIBER, покупець не зобов’язаний зберігати пластикову. Якщо Карта зареєстрована та ідентифікується за номером мобільного телефону Клієнта, номер карти залишається без змін в електронному вигляді.
7.5. Для отримання нової пластикової Картки Учасник повинен зареєструвати анкету с позначкою «Загублена» на касі будь-якого магазину мережі Економ, зазначивши при цьому достовірні дані за загубленою та/або пошкодженою Карткою.
7.6. Заповнена анкета з познакою «Загублена» (засвідчена підписом Учасника) розглядається протягом 7 (семі) робочих днів з моменту заповнення.
7.7. Якщо дані, вказані у відповідній анкеті достовірні (персональні дані Учасника – заявника збігаються із даними по Картці, що були надані в паперовому та/або електронному вигляді та внесені до системи Організатора), всі бонуси за втраченою / пошкодженою Карткою переносяться на нову Картку. Якщо Учасник надав недостовірні дані, Організатор залишає за собою право відмовити у переносі бонусів на нову Картку.
7.8. Картка, що була забута Учасником на касі в магазині Економ, зберігається на касі такого магазину протягом 30 (тридцяти) календарних днів, після чого утилізується. Бонуси за такою Карткою списуються без можливості їх відновлення.

8. Відповідальність та права Організатора.
8.1. Організатор залишає за собою право змінювати умови Програми. Попереднє повідомлення Учасників програми про зміни умов – не обов’язкове. Зміни набувають чинності з моменту опублікування змінених умов Програми на офіційному сайті www.econom.plus. Учасник Програми, що продовжує використання Картки після опублікування змін, вважається таким, що ознайомився та погодився виконувати внесені зміни до умов Програми.
8.2. Працівник мережі Економ, що здійснює розрахунок із Учасником безпосередньо в місці продажу, має право відмовити Учаснику в участі у програмі у випадку відсутності технічної або іншої можливості для цього на момент звернення.
8.3. Організатор не несе відповідальності за несанкціоноване використання Картки Учасника.
8.4. Організатор залишає за собою право призупинити або припинити участь в програмі будь-якого її Учасника без попереднього повідомлення шляхом блокування картки в разі таких обставин:
- використання чи спроба використання Карток у спосіб, який не відповідає умовам та правилам Програми.
- будь-яка обґрунтована підозра у зловживаннях з боку Учасника щодо його участі у Програмі.
8.5. Організатор залишає за собою право не приймати бонусну Картку від Клієнтів при виявленні шахрайських дій, а саме при використанні однієї бонусної Картки в покупках сторонніх осіб чи співробітників. Касирам дозволено не приймати в обслуговування Картку у випадках виявлення явного шахрайства.
8.6. Організатор не несе відповідальність за недостовірність вказаної в Анкеті Учасником інформації, щодо його персональних даних та даних, які не підтверджені підписом Учасника в Анкеті.
8.7. Організатор не несе відповідальності за недостовірність вказаної персональної інформації Учасника, що була внесена безпосередньо Учасником у публічному чаті Econom bot додатку VIBER.
8.8. Організатор не несе відповідальності за шкоду / збитки, яких зазнав Учасник або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння Програми, даних умов, інструкцій або вказівок про порядок використання Програми, щодо розміщення даних та інших технічних питань. В разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне розуміння Програми, будь-яких спорів та/або питань, що неврегульовані цими умовами, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог чинного законодавства України. Рішення Організатора є остаточним та не підлягає оскарженню.
8.9. Організатор має право на проведення в рамках Програми Спеціальних Акцій для Учасників. Інформація щодо проведення в рамках Програми Спеціальних Акцій для учасників надається на офіційному сайті Організатора або іншим доступним для Учасника способом на вибір Організатора.
8.10. У разі, якщо період виконання обов’язків Організатора включає святкові або вихідні дні протягом більш ніж три календарні дні поспіль, строки виконання Організатором його обов’язків продовжуються на відповідну кількість таких вихідних / святкових днів.
8.11. Організатор не несе відповідальності за збереження Бонусів, у випадку втрати Картки Учасником або заволодіння нею третіми особами.
8.12. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Організатор та його уповноважені особи зобов’язуються забезпечувати відповідне зберігання персональних даних Учасника.
8.13. Учасник визнає, що в разі недбалого ставлення Учасника до безпеки і захисту його персональних даних і даних для авторизації в Econom bot треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до персональних та інших даних учасника. Організатор не несе відповідальності за шкоду, заподіяну таким несанкціонованим доступом.
8.14. Організатор не несе відповідальності за будь-які збитки, шкоду або витрати, які виникають у зв’язку з Програмою, в тому числі у публічного чату Econom bot додатку Viber та/або надання чи неможливістю надання якихось переваг, незалежно від того, чи спричинені такі збитки, шкода та витрати через необережність чи іншим чином та незалежно від того, чи знаходилися обставини, щодо яких виникла претензія, під контролем Організатора або третіх осіб.
8.15. Одержання, обробка та використання персональних даних Учасника надає Організатору можливість вдосконалювати Програму на основі вивчення споживчого попиту, запроваджувати різноманітні маркетингові та рекламні заходи, надавати ще більше переваг Учасникам Програми.
8.16. Метою збору та обробки персональних даних Учасників є забезпечення реалізації цивільно-правових правовідносин між Учасником та Організатором.
8.17. Організатор не несе відповідальності за сплату Учасником податків і виконання зобов’язань, пов’язаних з участю в Програмі.

9. Відповідальність та права Учасника.
9.1. Відповідальність за реєстрацію двох та більше Карток на одну фізичну особу несе Учасник Програми. В разі, якщо Учасник має декілька Карток – бонуси будуть зараховані на ту Картку, яку Учасник використає в момент здійснення покупок.
9.2. За коректність персональних даних, що надані Учасником у вигляді паперової Анкети, або або вказані у публічному чаті Econom bot додатку VIBER прямо відповідає Учасник.
9.3. Організатор не несе відповідальності за неможливість комунікації з Учасником, якщо персональні дані Учасника вказані ним неправильно, недостовірно, або на момент комунікації були змінені Учасником.
9.4. Учасник повинен дотримуватися офіційних умов Програми.
9.5. Учасник має право знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, а також отримувати інформацію про третіх осіб, яким можуть бути передані його дані.

10. Припинення участі в Програмі.
10.1. Дія Учасника в Програмі продовжується до того часу, поки Учасник є власником Картки Економ і Я та дія не припинена Учасником або Організатором відповідно до умов Програми.
10.2. Учасник має право в будь-який час припинити свою участь в Програмі, повідомивши про це у письмовому вигляді та передавши заяву в будь-який магазин мережі Економ на касу.
10.3. Після припинення дії Учасника в Програмі Бонуси на Рахунку Учасника анулюються та відновленню не підлягають.
10.4. У разі припинення дії Програми Учасник має право на використання Бонусів до визначеної Організатором дати припинення Програми.
10.5. Бонуси, що залишилися на Рахунку та не були завчасно використані Учасниками – анулюються.

11. Інші умови.
11.1. Учасник підтверджує, що він ознайомився та однозначно погодився із даними Офіційними умовами Програми.
11.2. Відносини, що виникають між Учасником та Організатором, та не регулюються цими Правилами, визначаються чинним законодавством України.
11.3. Організатор може в будь-який момент і без повідомлення Учасника поступитися своїми правами за цими умовами Програми третій стороні.
11.4. Умови програми лояльності розроблені відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про інформацію», Закону України «Про рекламу», Закону України «Про захист персональних даних та інших нормативно-правових актів України.